Spring over hovedmenu

Beskæftigelseskonference 2018 - RAR Fyn

RAR Fyn afholder årligt en beskæftigelseskonference for alle aktører inden for beskæftigelsesindsatsen i Sydjylland om aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer.

RAR Fyn afholdte beskæftigelseskonference den 19. september 2018 på Odeon i Odense

På konferencen blev der sat fokus på VEU-indsatsen med præsentation af nye veje til kvalificeret arbejdskraft til de fynske virksomheder.

Erling Møller Nielsen, formand for RAR Fyn, præsenterede Strategi- og handleplan 2018 med nogle indledende ord om situationen på det fynske arbejdsmarked: ”Vi har fortsat stigende beskæftigelse, faldende ledighed og den seneste Rekrutteringsrapport fra STAR viser, at det især er inden for bygge og anlæg samt rengøringsbranchen, at der meldes om rekrutteringsproblemer.  Men også inden for andre brancher er der stillingsbetegnelser, hvor det i dag er svært at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Derfor er det så vigtigt, at få VEU-indsatsen godt på vej. AMK Syd er på vegne af RAR allerede i gang med arbejdet sammen med jer, der er aktører på det fynske arbejdsmarked, men vi er stadig i proces – og I er mere end velkomne til at byde ind med forslag til indsats og viden om det, der skal til.”

Program, oplæg og notat

Program (pdf) (nyt vindue)

Velkomst og kort præsentation af RAR Fyns Strategi- og udviklingsplan v. formand Erling Møller Nielsen, RAR Fyn (pdf) (nyt vindue)

IT-sporskifte for akademikere v. Professor Peter Schneider-Kamp, Institut for Matematik og Datalogi (pdf) (nyt vindue)

Projekt ” Globale Vækstkompetencer der bringer virksomheder og ledige akademikere tættere på hinanden” v. Projektleder Jette Grønvald fra Tietgen sammen med kandidat Nicolai Kehling (pdf) (nyt vindue)

Samarbejde om at få opkvalificeret ledige til et job indenfor transportbranchen
Oplæg v. og Karin Sørensen, AMU-Fyn, Dennis Stig Larsen, Tide Bus Danmark (pdf) (nyt vindue)

og Cilla Rasmussen, Jobcenter Assens (pdf) (nyt vindue)

Det er desværre ikke muligt at linke til Byg til Vækst-oplæg pga. filstørrelsen.

Notat: Beskrivelse af succeskriterier og indikatorer (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 01-10-2018