Spring over hovedmenu

Voksenlærlingeliste - RAR Fyn

Voksenlærlingelisten for tilskud til virksomheder, der ansætter voksenlærlinge.

Voksenlærlingeliste gældende fra juli 2018 (pdf) (nyt vindue) - Listen er landsdækkende.

Virksomheder kan få tilskud til at ansætte ledige og ufaglærte som voksenlærlinge. Lærlingen skal være fyldt 25 år ved starten af uddannelsesaftalen.

Ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse kan udløse tilskud uanset længden af ledighed. Faglærte ledige kan udløse tilskud, når de har været ledige i mindst seks måneder.

Voksenlærlingetilskud til virksomheder, der ansætte ledige som voksenlærlinge, kan ydes til alle erhvervsuddannelser.

Virksomheder kan ligeledes få tilskud, hvis de indgår uddannelsesaftale med en ufaglært, som er i job. Uddannelsen skal være på den landsdækkende voksenlærlingeliste. Virksomheder kan derimod ikke få voksenlærlingetilskud til at ansætte en person som voksenlærling, hvis den pågældende er i arbejde og allerede har en kompetencegivende uddannelse.

Regler for tilskud til virksomheder, der ansætter voksenlærlinge (nyt vindue) (www.star.dk)

Udgåede lister til brug for revision, klagesager mv.

Voksenlærlingeliste gældende fra april-30. juni 2018 (pdf) (nyt vindue)
Voksenlærlingeliste gældende fra 1. januar til 31. marts 2018 (pdf) (nyt vindue)
Voksenlærlingeliste gældende fra 1. juli 2017 til 31.december 2017 (pdf) (nyt vindue)
Voksenlærlingeliste gældende fra 1. januar 2017 til 30. juni 2017 (pdf) (nyt vindue)
Voksenlærlingeliste gældende fra 1. juli 2016 - 31. december 2016 (pdf) (nyt vindue)
Voksenlærlingeliste gældende fra 1. januar 2016 - 30. juni 2016 (pdf) (nyt vindue)

Ordningen er ændret med Beskæftigelsesreformen, så ordningen målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede.

Målgrupper, tilskud m.v. - Linker til star.dk-siden "Voksenlærling" 

NB! Den 1. marts 2017 træder en ny regel på voksenlærlingeområdet i kraft. Ændringen sker som led i trepartsaftalen 2016. Den nye regel er, at virksomhederne fra 1. marts 2017 også kan få voksenlærlingetilskud, når de ansætter ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed, hvis den nye (erhvervs)uddannelse er inden for et område med behov for arbejdskraft. Der kan ydes tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden (excl. skoleperioder). Brug den gældende voksenlærlingeliste.

Sidst opdateret: 16-10-2018