Nøgletal og reformstatus for RAR Vestjylland

Tal og status er et tilbagevendende punkt på RARs dagsorden

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) holder 5 ordinære møder om året.

På hvert møde følger Rådet udviklingen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske reformer. Som et led i monitoreringen fremstiller AMK Midt-Nord til hvert møde 2 notater, der kortfattet redegør for status og udvikling i Vestjylland.

Notaterne gøres tilgængelig for jobcentrene - og andre interesserede - her på siden, hvorfra de aktuelle notater kan downloades.

Yderligere inspiration kan hentes
I notatet: "Status på og perspektiver i reformerne på beskæftigelsesområdet", som Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået udarbejdet. Notatet giver et kort overblik over reformerne samt en status på implementeringen og peger på en række fokusområder.


Kommuner i RAR Vestjyllands område: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer.

Sidst opdateret 17. jan 2018