RAR Vestjylland

Strategiseminar 19. juni 2017

RAR Vestjylland - En dag med fokus på strategier og initiativer. Deltagere var RAR Vestjyllands medlemmer og suppleanter. Endvidere deltog repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg.

Program

Velkomst og program ved John Hermansen, næstformand i RAR-Vestjylland 

Tema om Arbejdsmarked/Industri 4.0:

 • Forventninger til fremtidens arbejdsmarked i Vestjylland - oplæg fra Susanne Nors og Mikkel Meldgaard fra Business Region MidtVest - se plancher!  
 • Opsamling på beskæftigelsespolitisk konference og hovedbudskaber ift. fremtidens arbejdsmarked. Oplæg ved Direktør Karl Schmidt fra AMK Midt-Nord - se plancher
 • Video fra beskæftigelsespolitisk konference den 22. maj (kort-resume):
  Åbn videoen her!  - læs mere om konferencen her!
 • Borddrøftelser, plenumdebat og opsamling 

Tema om samarbejde om og erfaringer med udfordringer i ungeindsatsen:
(Her deltog repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg)

 • Ungeområdets hovedudfordringer samt input om kommende ungeanalyse
  ved Lasse Jungberg - AMK - se oplæg!
 • Den gode ungeindsats - oplæg ved Thomas Nielsen, AMK. Se oplæg!Se guiden om den gode ungeindsats.   
 • Oplæg fra midtjyske kommuner - Input fra de enkelte kommuner om udfordringer og initiativer for hhv. aktivitetsparate og uddannelsesparate
 • Borddrøftelser, plenum debat og opsamling 

RAR arbejdet status og et kig frem

 • Status på RAR arbejdet ved Rådets næstformand John Hermansen 
 • Hvad skal RAR fokusere på det næste år 

Ordstyrer på seminaret var Karl Schmidt, direktør i AMK Midt-Nord


Fotos fra seminaret:

 

Sidst opdateret 6. jul 2017
RAR Vestjylland

Strategiseminar

Vestjylland i fokus 22. juni i Laugesens Have.

Se fotos: