Møder i RAR Vestjylland

Kommende RAR møder

  • 13. marts 2018

Kommende Formandskabsmøder

  • 7. Februar - kl. 11-13 på Hotel Eyde i Herning.  

KonferencerAfholdte møder i RAR Vestjylland 


Mødematerialer på Extranet

Referater af Rådets møder kan se af alle her på hjemmesiden kort tid efter mødets afholdelse. Møder i Rådet og dets underudvalg er dog ikke offentlige. Det samme gælder generelt for andre mødematerialer end rådsreferaterne. Disse materialer til rådsmedlemmer, suppleanter og baglande findes på tre extranet. 

Gå til adgangssiden for de tre extranet her!


RAR Vestjyllands sekretariat

RAR Vestjylland serviceres af Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland, som har til huse på Nybrogade 16, 1. sal i Aalborg. Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland er et af tre Arbejdskontorer, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere her

 

Sidst opdateret 23. jan 2018