Medlemmer

RAR Vestjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO), Kommunernes Landsforening (KL), FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet. RAR har en funktionsperiode på 4 år inden der igen skal udpeges medlemmer.

Medlemmerne af Rådet vælger formand og næstformænd hvert andet år. På det konstituerende møde den 26. januar 2015 valgte Rådet følgende Formandskab: 

  • Formand for RAR Vestjylland Karin Østerby, LO 
  • 1. næstformand for RAR Vestjylland, John Hermansen, DA
  • 2. næstformand for RAR Vestjylland Mads Jakobsen, Kommunerne

Medlemmer af RAR Vestjylland:

 Navn Repræsenterer   
Jens Ladefoged  DA  
Mogens Lindhard  DA  
John Hermansen  DA RAR repræsentant i Vækstforum & Kompetencerådet
Tove Kjeldsen  DA  
Keld Sandahl  DA  
Ann B. Poulsen  DA  
Ryan Poulsen  LO  
Peter Sandkvist  LO  
Helge Albertsen  LO  
Birgitte Nielsen  LO RAR repræsentant i Kompetencerådet 
Karin Østerby  LO  
Helen Sørensen  FTF  
Ib Kongstad  Akademikerne  
Bjarne Kragh Jensen  Lederne  
Kenneth Bro  KL  
Jørgen Vedel Eriksen  KL  
Mads Jakobsen  KL  
Bent Brodersen  KL  
Simon Vanggaard Nielsen  KL  
Ole Johnsen  DH  
Steen Jakobsen  Regionsrådet Midt  

Tilforordnede i RAR Vestjylland:

Fra Vækstforum: Kirsten Holmgaard  / Mette Selchau
Fra VEU Per Rahbek (Periode 2015-2016) og Steen Würtz (Periode 2017-2018) 
Fra Erhvervsakademi Midtvest Margrethe Børsting 

Sidst opdateret 12. sep 2017