Formandskab

RAR Vestjylland

RAR Vestjylland har fra 16. september 2016 følgende Formandskab:

  • Rådsformand Karin Østerby, LO  
  • 1. næstformand John Hermansen, DA
  • 2. næstformand Mads Jakobsen, Kommunerne

Formandskabets opgaver er at udarbejde dagsorden og forberede Rådets møder, at bidrage til forberedelsen af Rådets strategiske drøftelser samt at varetage visse forvaltningsopgaver (varslingssager og arbejdsfordeling). Desuden er det Formandskabet, der forbereder møder med eksterne parter, herunder også RAR Vestjylland.

Endelig kan Formandskabet på Rådets vegne træffe beslutning i hastende sager, som ikke kan afvente afholdelse af Rådsmøde.

Formandskabet afholder møde som minimum forud for hvert Rådsmøde. 

Kommende Formandskabsmøder:

  • 16. aug. 2017
  • 12. okt. 2017
Sidst opdateret 6. jul 2017