Stigende vestjysk beskæftigelse - lav ledighed men en lille stigning

RAR Vestjylland har fokus på områder med særligt stort behov for opkvalificering og intensiveret tværkommunalt samarbejde mhbp at modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet - Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

8. jan 2018

Beskæftigelsen er steget med 1.278 i RAR Vestjylland fra september 2016 til september 2017. Det er en vækst på 1 pct. Ledigheden er steget med 198 fra november 2016 til november 2017.

”De seneste beskæftigelsestal viser fortsat vækst i beskæftigelsen, mens ledigheden falder i 2 ud af 3 a-kasser. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering offentliggjorde i december den halvårlige rekrutteringsundersøgelse, som viser, at der er en mindre stigning i antallet virksomheder, som har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. På den baggrund diskuterer RAR Vestjylland på rådsmødet i januar, hvilke områder der særligt skal fokuseres på, så vi gennem opkvalificering og intensiveret tværkommunalt samarbejde kan modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet. Vi skal således sikre, at flere ledige kommer i beskæftigelse, og at de vestjyske virksomheder fortsat kan øge antallet af kvalificerede medarbejdere. Rådet vil ligeledes udpege de beskæftigelsesområder, hvor opkvalificering kan finansieres af den regionale uddannelsespulje”, udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 126.774 i september 2016 til 128.052 i september 2017. Det er en stigning på 1.278 svarende til en vækst på 1 pct. Beskæftigelsen er steget mest i Holstebro (473) og Herning (471).

Ledigheden er steget med 198 i RAR Vestjylland det seneste år. Stigningen skyldes primært omvisiteringen af integrationsydelses-modtagere (se note på sidste side). Samme tendens ses i landets øvrige RAR områder, og Vestjylland har fortsat landets laveste ledighed.

Ledigheden for de forsikrede er faldet med 248 fra november 2016 til november 2017. 2 ud af 3 a-kasser har haft faldende ledighed, og 13 af 24 a-kasser har en ledighedsprocent under 2,5. For de ikke-forsikrede er ledigheden steget med 446 det seneste år.

Ledigheden er 2,8 pct. for mænd og 3,7 pct. for kvinder. Det seneste år er ledigheden steget 7,7 pct. for mænd og 1,1 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn. 

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse  (pdf)  


*Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik.  Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.

* Viborg kommune er pr. 1. juli 2017 del af RAR Østjylland i stedet for RAR Vestjylland.

  

 

RAR Vestjylland kort

Pressemeddelelser

Nyt om ledighed og beskæftigelse:

Hent pdf-version af pressemeddelelsen med grafer!

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602