Stigende vestjysk beskæftigelse - lav ledighed men en lille stigning

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

3. nov 2017

Beskæftigelsen er steget med 1.793 i RAR Vestjylland fra juli 2016 til juli 2017. Det er en vækst på 1,5 pct. Ledigheden er steget med 562 fra september 2016 til september 2017.

”Beskæftigelsesudviklingen i RAR Vestjylland er særdeles positiv, idet knap 1.800 flere vestjyder er kommet i beskæftigelse det seneste år. Samtidig er der færre forsikrede ledige. I september måned havde mere end halvdelen af de vestjyske a-kasser en ledighed på 2,5 pct. eller mindre. Dette under-streger behovet for, at RAR Vestjylland fortsat samarbejder med alle aktører på det vestjyske arbejdsmarked om at øge arbejdsstyrken og sikre at den opkvalificeres, så virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, som de har behov for. I denne sammenhæng er det også vigtigt, at de jobparate integrationsydelsesmodtagere integreres på arbejdsmarkedet. Det er således glædeligt, at antallet af borgere på integrationsydelse er faldet med 19 pct. det seneste år”, udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 117.161 i juli 2016 til 118.954 i juli 2017. Det er en stigning på 1.793 svarende til en vækst på 1,5 pct. Beskæftigelsen er steget i alle kommuner i RAR Vestjylland med de største stigninger i Holstebro (681) og Herning (581).

Ledigheden er steget med 562 i RAR Vestjylland det seneste år. Stigningen skyldes primært omvisiteringen af integrationsydelsesmodtagere (se note). Samme tendens ses i landets øvrige RAR områder, og Vestjylland har fortsat landets laveste ledighed.

Ledigheden for de forsikrede er faldet med med 208 fra september 2016 til september 2017. 13 af 24 a-kasser har en ledighedsprocent på 2,5 eller mindre. For de ikke-forsikrede er ledigheden steget med 779 det seneste år.

Ledigheden er 2,7 pct. for mænd og 3,7 pct. for kvinder. Det seneste år er ledigheden steget 26,6 pct. for mænd og 3,6 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn.

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse  (pdf)  


*Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik.  Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.

* Viborg kommune er pr. 1. juli 2017 del af RAR Østjylland i stedet for RAR Vestjylland.

  

 

RAR Vestjylland kort

Pressemeddelelser

Nyt om ledighed og beskæftigelse:

Hent pdf-version af pressemeddelelsen med grafer!

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602