Stigende vestjysk beskæftigelse - lav ledighed men en lille stigning

RAR Vestjylland har fokus på at øge arbejdsstyrken og tilvejebringe de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger - Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

1. dec 2017

Beskæftigelsen er steget med 1.579 i RAR Vestjylland fra august 2016 til august 2017. Det er en vækst på 1,3 pct. Ledigheden er steget med 468 fra oktober 2016 til oktober 2017.

”Udviklingen i ledighed og beskæftigelse følger en tendens, som vi har set gennem det meste af 2017. Grundet omvisiteringen af integrationsydelsesmodtagere stiger ledigheden svagt, samtidig med at der er markant beskæftigelsesfremgang. Inden for flere fagområder er der stort set ikke ledige hænder. Derfor fokuserer RAR Vestjylland på, hvordan vi kan øge arbejdsstyrken, samtidig med at vi sikrer, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. I oktober måned er der over 3.000 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet, som er visiteret aktivitetsparate. Heraf er mere end 1.000 unge under 30 år. Vi skal arbejde for, at disse borgere bliver integreret på arbejdsmarkedet. Samtidig skal vi fokusere på kompetenceefterspørgslen og rekrutteringssituationen for virksomhederne. Aktuelt arbejder RAR Vestjylland blandt andet med, hvordan landsdelen kan tiltrække akademikere, som efterspørges af mange vestjyske virksomheder.”, udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 122.528 i august 2016 til 124.107 i august 2017. Det er en stigning på 1.579 svarende til en vækst på 1,3 pct. Beskæftigelsen er steget mest i Herning (551) og Holstebro (506).

Ledigheden er steget med 468 i RAR Vestjylland det seneste år. Stigningen skyldes primært omvisiteringen af integrationsydelses-modtagere (se note på sidste side). Samme tendens ses i landets øvrige RAR områder, og Vestjylland har fortsat landets laveste ledighed.

Ledigheden for de forsikrede er faldet med 76 fra oktober 2016 til oktober 2017. 11 af 24 a-kasser har en ledighedsprocent under 2,5. For de ikke-forsikrede er ledigheden steget med 553 det seneste år.

Ledigheden er 2,8 pct. for mænd og 3,7 pct. for kvinder. Det seneste år er ledigheden steget 17,6 pct. for mænd og 5,0 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn. 

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse  (pdf)  


*Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik.  Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.

* Viborg kommune er pr. 1. juli 2017 del af RAR Østjylland i stedet for RAR Vestjylland.

  

 

RAR Vestjylland kort

Pressemeddelelser

Nyt om ledighed og beskæftigelse:

Hent pdf-version af pressemeddelelsen med grafer!

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602