Marginalt stigende beskæftigelse og ledighed i Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

1. maj 2017

Ledigheden steg med 431 personer fra marts 2016 til marts 2017. Det svarer til en stigning på 6,1 pct. Beskæftigelsen for lønmodtagere er steget med 168 fra januar 2016 til januar 2017.

”Ledigheden i Vestjylland er steget svagt, om end den stadig er på et lavt niveau. Stigningen skyldes, som i de forgangne måneder, omvisiteringen af integrationsydelsesmodtagere. Samtidig stiger beskæftigelsen, og ledigheden er lav i mange a-kasser. Udfordringen i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft til de vestjyske virksomheder er derfor på dagsordenen.

RAR Vestjylland afholder 22. maj konference, hvor fokus er på fremtidens arbejdsmarked, og hvordan vi gennem op-kvalificering kan sikre, at arbejdsstyrken bibringes de kompetencer, som vil blive efterspurgt i de kommende år”, udtaler Karin Østerby, formand RAR Vestjylland. Læs mere om konferencen her!

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er steget fra 157.713 i januar 2016 til 157.881 i januar 2017. Både faktisk og procentuelt er beskæftigelsen steget mest i Herning.

Ledigheden er steget med 6,1 pct. i Vestjylland i det seneste år. Stigningen skyldes omvisiteringen af integrationsydelsesmodtagere (se note på sidste side).

Ledigheden er 3,6 pct. for mænd og 3,9 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest bland 25-29 årige for begge køn.

Ledigheden er faldet blandt medlemmerne i 13 af 24 a-kasser. De største fald ses blandt medlemmer af 3F (-140), FOA (-136) og Kristelig a-kasse (-121). Derimod er ledigheden blandt ikke-forsikrede steget med 985.

Ledigheden er lav i flere a-kasser. Således har 10 a-kasser en ledighed, der er 2,5 pct. eller mindre.

Kontakt:

Karin Østerby, formand for RAR Vestjylland, Tlf. 33643478
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf)

 

*Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik.  Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.
 

 

 

 

 

 

RAR Vestjylland

Pressemeddelelser

Nyt om ledighed og beskæftigelse:

Hent pdf-version af pressemeddelelsen med grafer!

Kontakt:

Karin Østerby, formand for RAR Vestjylland, Tlf. 33643478
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602