Stor stigning i vestjysk beskæftigelse - lille ledighedsstigning.

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

7. jul 2017

Beskæftigelsen er steget med 2.450 i RAR Vestjylland (uden Viborg) fra marts 2016-17. Det er en vækst på 2,0%. Ledigheden er steget med 435 fra maj 2016-17.

”Det går rigtig fint på det Vestjyske arbejdsmarked med en vækst i beskæftigelsen på 2.450 det seneste år. Ledigheden er steget en smule, men det skyldes, at flere borgere på integrationsydelse tæller med i ledighedstallene. Der er en meget lav ledighed i en række a-kasser. Det er derfor vigtigt, at RAR er opmærksom på både at øge arbejdsstyrken med fokus på unge og borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og at styrke dialogen med virksomhederne med henblik på at medvirke til målrettet opkvalificering til mangel-områderne.

Viborg kommune er blevet en del af RAR Østjylland fra juli i år. Vi siger tak for samarbejdet i RAR Vestjylland og ønsker god vind fremover. Vi ser frem til fortsat samarbejde i de nye rammer,” udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 122.902 i marts 2016 til 125.352 i marts 2017. Det er en vækst på 2.450 og det svarer til 2,0%. Beskæftigelsen er steget i alle kommuner i RAR Vestjylland – mest i Herning og Holstebro med hh. 712 og 571.

Ledigheden er steget med 435 (9,5%) i RAR Vestjylland i det seneste år. Stigningen skyldes omvisiteringen af integrationsydelsesmodtagere (se note på sidste side).

Ledigheden er 2,9% for mænd og 3,6% for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn. Ledigheden er også steget mest for de 25-29 årige med hhv. 1,5%-point for mændende og 0,8%-point for kvinderne. Ledigheden faldt i 15 ud af 24 a-kasser det seneste år – mest i FOA og 3F med hhv. 100 og 83. Ledigheden steg en smule hos Det Faglige Hus og hos Lærerne. Den største stigning var dog hos de ikke forsikrede med 821, og integrationsydelsesmodtagerne tæller med under denne gruppe

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf)

 


 

*Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik.  Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.
 

 

 

 

 

 

RAR Vestjylland kort

Pressemeddelelser

Nyt om ledighed og beskæftigelse:

Hent pdf-version af pressemeddelelsen med grafer!

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602