Stigende vestjysk beskæftigelse - lille ledighedsstigning.

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

14. aug 2017

Beskæftigelsen er steget med 1.143 i RAR Vestjylland fra maj 2016-17. Det er en vækst på 0,9%. Ledigheden er steget med 474 fra juni 2016-17.

”I hele 2017 vil ledighedsudviklingen være påvirket af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere, og vi ser derfor fortsat en stigende ledighed i RAR Vestjylland. Ledigheden falder imidlertid blandt de forsikrede, og mere end halvdelen af a-kasserne har ledighedsprocenter under 2,5. Samtidig ser vi en positiv beskæftigelsesudvikling, idet 1.143 flere er kommet i beskæftigelse det seneste år. Udviklingen er glædelig, men understreger samtidig vigtigheden af, at alle aktører på det vestjyske arbejdsmarked samarbejder om, at arbejdsstyrken opkvalificeres og bibringes de kompetencer, som virksomhederne efterspørger,” udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 124.794 i maj 2016 til 125.937 i maj 2017. Det er en vækst på 1.143 svarende til en vækst på 0,9 pct. Beskæftigelsen er steget i 6 af de 7 kommuner i RAR Vestjylland med de største stigninger i Holstebro (502) og Herning (439).

Ledigheden er steget med 474 i RAR Vestjylland i det seneste år. Stigningen skyldes omvisiteringen af integrationsydelsesmodtagere (se note på sidste side). Samme tendens ses i landets øvrige RAR områder, og Vestjylland er fortsat det RAR område, som har den laveste ledighed.

Ledigheden er faldet i hovedparten af a-kasserne, og 10 a-kasser har under 2 pct. ledighed. Derimod er antallet af ikke-forsikrede ledige mere end fordoblet. Omvisiteringen af integrationsydelsesmodtagere bidrager væsentligt til den stigende ledighed for denne gruppe.

Ledigheden er 2,8 pct. for mænd og 3,5 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn. Den største stigning i ledigheden for mænd er blandt de 30-39 årige, mens ledigheden for kvinder er steget mest blandt de 25-29 årige.

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf)  


*Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik.  Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.

* Viborg kommune er pr. 1. juli 2017 del af RAR Østjylland i stedet for RAR Vestjylland.

 

 

 

 

 

 

RAR Vestjylland kort

Pressemeddelelser

Nyt om ledighed og beskæftigelse:

Hent pdf-version af pressemeddelelsen med grafer!

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602