Stigende vestjysk beskæftigelse - lille ledighedsstigning.

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

13. okt 2017

Beskæftigelsen er steget med 1.793 i RAR Vestjylland fra juli 2016 til juli 2017. Det er en vækst på 1,5 pct. Ledigheden er steget med 937 fra august 2016 til august 2017.

”Beskæftigelsesudviklingen i Vestjylland er særdeles positiv med en stigning på knap 1.800 det seneste år. Samtidig stiger ledigheden. Det skyldes, at flere integrationsbor-gere står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed bidrager til en tiltrængt vækst i arbejdsstyrken. Men det bemærkes også, at ledigheden blandt de forsikrede er stagnerende efter en lang periode med vedvarende fald. Udfordringerne, som RAR Vestjylland er fokuseret på, er derfor at styrke dialogen med virksomhederne, øge arbejdsstyrken samt at de ledige vestjyder klædes på til at besætte de mange nye jobs i landsdelen, så flere kommer i beskæftigelse, og virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, som de efterspørger. I den kommende til vil RAR Vestjylland blandt andet fokusere på unge, som generelt har højere ledighed og for tiden oplever de største stigninger i ledigheden”, udtaler John Hermansen, næstformand RAR Vestjylland.

Beskæftigelsen er steget fra 117.161 i juli 2016 til 118.954 i juli 2017. Det er en stigning på 1.793 svarende til en vækst på 1,5 pct. Beskæftigelsen er steget i alle kommuner i RAR Vestjylland med de største stigninger i Holstebro (681) og Herning (581).

Ledigheden er steget med 937 i RAR Vestjylland det seneste år. Stigningen skyldes primært omvisiteringen af integrationsydelses-modtagere (se note på sidste side). Samme tendens ses i landets øvrige RAR områder, og Vestjylland har fortsat landets laveste ledighed.

Ledigheden for de forsikrede er steget med 143 fra august 2016 til august 2017. Flere a-kasser har dog fortsat meget lav ledighed. For de ikke-forsikrede er ledigheden steget med 794 det seneste år.

Ledigheden er 2,8 pct. for mænd og 3,8 pct. for kvinder. Det seneste år er ledigheden steget 34,4 pct. for mænd og 14,4 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn, mens den største stigning er for de 30-39 årige.

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse  (pdf)  


*Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik.  Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.

* Viborg kommune er pr. 1. juli 2017 del af RAR Østjylland i stedet for RAR Vestjylland.

  

 

RAR Vestjylland kort

Pressemeddelelser

Nyt om ledighed og beskæftigelse:

Hent pdf-version af pressemeddelelsen med grafer!

Kontakt:

John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72223602