Stigende vestjysk beskæftigelse - lille ledighedsstigning.

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

26. sep 2017

RAR Vestjylland vil have flere personer med handicap i job
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) opfordrer virksomheder og jobcentre til styrket samarbejde for at få flere personer med handicap ind på det vestjyske arbejdsmarked.

Der er fremgang på arbejdsmarkedet i Vestjylland, og der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. RAR Vestjylland har gennem overskriften ”Det Attraktive Vestjylland” sat fokus på rekrutteringsstrategier, som skal bidrage til dels, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for, dels at der i Vestjylland bliver samarbejdet yderligere på tværs af kommuner og politikområder.

Med udgangspunkt i disse rekrutteringsstrategier har Rådet eksempelvis fokus på at matche de rekrutteringsbehov, som potentielt opstår på baggrund af udflytningen af dele af SKAT til Vestjylland. Opgaven er her at sikre, at arbejdskraften til de nye styrelser er til stede. Det gøres bl.a. ved at understøtte, at ledige opnår de kompetencer, som efterspørges. Et andet eksempel er Rådets fokus på, at de unge i Vestjylland opnår de rette kompetencer, så de kan træde ind der, hvor virksomhedernes behov opstår.

Inklusion af personer med handicap er til fordel for både virksomheder og personerne selv
I Vestjylland er der behov for at udvide og dygtiggøre arbejdsstyrken. Alle potentialer skal i spil. Selv om der er gang i beskæftigelsen, er der eksempelvis stadig mange personer med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet.

”Flere undersøgelser peger på, at personer med handicap har en lavere beskæftigelsesfrekvens end personer uden handicap. Det er rigtig ærgerligt - men nu handler det om at få inkluderet personer med handicap og sætte fokus på deres kompetencer. Med den stigende vækst og faldende ledighed står vi i en rigtig gunstig situation til at udbrede viden om handicapkompenserende ordninger, som giver personer med handicap mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,” siger John Hermansen, der er næstformand i RAR Vestjylland.

Derfor stillede RAR Vestjylland på det seneste møde skarpt på, hvordan personer med handicap opnår optimale vilkår i beskæftigelsen. RAR i Østjylland og Nordjylland deler denne ambition med RAR Vestjylland. Derfor holder de i oktober en fælles temadag for midt- og nordjyske kommuner. Målet med temadagen er at klæde kommunerne bedre på i forhold til de mange muligheder, der er til stede for at ansætte personer med handicap, fx ved brug af de handicapkompenserende ordninger.

”Det er vigtigt, at både jobcentre og virksomheder har den nødvendige viden i forhold til den støtte og hjælp, der kan gives, så personer med handicap kan fungere optimalt på arbejdspladsen,” lyder det fra John Hermansen. Netop nu kan kommuner i samarbejde med handicaporganisationer søge midler til projekter, der skal øge den ordinære beskæftigelse for personer med handicap. I alt er der afsat 16,4 mio. kr. under puljen: Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap. ”Det er en rigtig god mulighed for at gøre en ekstra indsats på handicapområde. Derfor håber jeg, at rigtig mange vestjyske kommuner vil benytte muligheden og ansøge om midler fra puljen,” slutter John Hermansen.

Udsendt 26. september 2017 - for yderligere kommentarer kontakt:
John Hermansen, næstformand for RAR Vestjylland, Tlf. 4051 7716  
Se pressemeddelelsen i pdf!

Se mere om puljen på:
http://star.dk/da/Puljer/Arkiv-Alle-puljer/Puljer-frist-2017/Et%20mere%20rummeligt%20arbejdsmarked%20for%20borgere%20med%20handicap.aspx