15 gange så mange ledige akademikere i Østjylland som i Vestjylland

Behov for samarbejde og synliggørelse af rekrutteringsbehov - Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

28. nov 2017

Pressemeddelelse:
RAR afdækker behovet for højtuddannet arbejdskraft i Vestjylland
Det regionale arbejdsmarkedsråd - RAR Vestjylland – koordinerer og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner. Under overskriften ‘Det Attraktive Vestjylland’ arbejder RAR målrettet på løbende at afdække og imødegå mangeludfordringer på arbejdsmarkedet. Målet er med overblik og initiativer at bidrage aktivt til, at virksomhederne kan få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, når behovet er der. Det gælder også højtuddannet arbejdskraft i Vestjylland.

”Vi skal have et dynamisk arbejdsmarked, hvor alle grupper oplever den positive udvikling med en stigende beskæftigelse, som vi ser på arbejdsmarkedet i hele landet lige nu. Det er vigtigt, at virksomhederne får den rette kvalificerede arbejdskraft til tiden, sådan at det ikke forhindrer potentiel vækst. Akademikerledigheden i det midtjyske er skævt fordelt. Derfor har RAR Vestjylland valgt at undersøge arbejdsmarkedets behov for akademisk arbejdskraft i Vestjylland. Samtidig fokuserer vi på potentialet ved at ansætte en akademiker,” siger John Hermansen, der er næstformand i RAR Vestjylland.

15 gange så mange ledige akademikere i Østjylland i forhold til Vestjylland
Rådet har i sin rekrutteringsstrategi fokus på kompetencebalancer på arbejdsmarkedet – eksempelvis holder Rådet øje med, hvordan det akademiske arbejdsmarked udvikler sig i Vestjylland. På november- mødet stillede Rådet skarpt på muligheder for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

Under drøftelserne fik Rådet indspark fra en lokal virksomhed og fra en jobsøgende akademiker. Samtidig havde Rådet fået udarbejdet et notat som baggrund for drøftelsen. Notatet viser, at der har været mangel og paradoksproblemer inden for højtuddannet arbejdskraft i længere tid. Derudover er der en række stillingsbetegnelser, hvor der ingen ledige er i Vestjylland, men hvor der til gengæld aktuelt er tilstrækkeligt med ledige med et jobønske i Østjylland til at dække efterspørgslen over en 6 måneders periode i Vestjylland.

”Det viser først og fremmest et behov for et øget tværregionalt samarbejde om at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Vi skal fortsætte med at eksponere viden om, hvor attraktiv Vestjylland er for akademikere at bosætte sig og arbejde i.” Siger John Hermansen, og forklarer, at RAR Vestjylland følger udviklingen i rekrutteringssituationen tæt og opfordrer til bredt samarbejde og fælles løsninger på de udfordringer, Vestjylland står overfor.

Behov for samarbejde og synliggørelse af rekrutteringsbehov
Med et vestjysk arbejdsmarked, hvor der er lav ledighed, stigende beskæftigelse og spirende rekrutteringsudfordringer, stiller det nye udfordringer for fremtidens rekrutteringssituation.
”Vi ser i RAR Vestjylland en opgave i at agere drivkraft til samarbejde og udbredelse af viden om udfordringer og løsninger. En opgave, som vi gerne tager på os – og rigtig gerne løser i samarbejde med RAR Østjylland og en række andre samarbejdsparter. Vi opfordrer jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner i hele Midtjylland til i fællesskab at italesætte og samarbejde om udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft”, slutter John Hermansen.

Udsendt den 28. november 2017 - for yderligere kommentarer kontakt:
Næstformand for RAR Vestjylland John Hermansen: Mobil: 40 51 77 16

Se pressemeddelelse i pdf!
Se notat om vestjysk akademiker-ledighed og -beskæftigelse her! 
Se plancheoplæg fra Direktør Karl Schmidt, AMK Midt Nord