Positivliste for den regionale uddannelsespulje

- Gældende i RAR Vestjyllands område fra 1. oktober 2017

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca.100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere.

Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give Rådet mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder. Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje her (ny side).

De kurser/uddannelser, der tilbydes, fremgår af en positivliste, som det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland har vedtaget. Positivlisten revideres halvårligt.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende i Vestjylland fra 1. oktober 2017:


Historiske lister:  

 

Sidst opdateret 29. sep 2017