Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

RAR Vestjylland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).