Strategi- og handleplan 2017 for RAR Sydjylland

”Virksomhederne i Sydjylland skal kunne få den arbejdskraft, de har behov for. Ingen borgere, der er eller kan blive parate til at varetage et job, bør ufrivilligt stå uden for arbejdsmarkedet.”

Strategiseminar

 

RAR Sydjylland afholdt strategiseminar den 15. november 2016, hvor temaer og indsatser for Rådets arbejde i 2017 blev drøftet. Resultatet af drøftelserne er samlet i pjecen ”Strategi- og Handleplan 2017 for Produktionsdanmark, RAR Sydjylland”, som er godkendt på møde i Rådet den 25. januar 2017. Pjecen kan downloades i højre spalte.

RAR Sydjylland har prioriteret de tre temaer med tilhørende handlinger:

  • Mangel på kvalificeret arbejdskraft
  • Integration
  • Udsatte borgere

RAR Sydjylland vil følge udviklingen i mangel- og paradokssituationen med stor opmærksomhed både på det private og offentlige arbejdsmarked (se nærmere om RAR Sydjyllands mangelberedskab). Rådet bakker op om initiativer til forebyggelse af mangel- og paradoksproblemer. Eks. opkvalificeringsprojekter, hvor ledige og virksomheder, der mangler arbejdskraft, matches, og hvor opkvalificeringen aftales i samarbejde ift. de enkelte virksomheders behov. Bl.a. via den regionale uddannelsespulje vil Rådet understøtte denne type projekter. 

RAR Sydjylland ser integrationsindsatsen som yderligere en mulighed for at dække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Rådet vil bidrage til, at gode eksempler på IGU-forløb bliver formidlet ud til inspiration for andre.

Tilsvarende skal indsatsen for udsatte borgere bidrage til, at så mange som muligt kommer med i arbejdsstyrken, men med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

RAR Sydjylland lægger vægt på et bredt samarbejde med alle aktører på det sydjyske arbejdsmarked. Det er først og fremmest gennem samarbejde og påvirkning af aktørerne med det direkte ansvar for beskæftigelsesindsatsen, at Rådet kan være med til at forme retningen for indsatsen.

Sidst opdateret 21. feb 2017