RAR Sydjyllands konference 2016

Samarbejde og koordineret indsats er vejen frem!

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland afholdt torsdag den 16. juni en beskæftigelsespolitisk konference i Kolding.

Marita Geinitz, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, highlightede de udfordringer og indsatsområder, som Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i sin strategi- og udviklingsplan for 2016 ser som de vigtigste: at forebygge mangel på arbejdskraft og at undgå, at borgere ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet. Marita Geinitz understregede, at opgaven kun kan lykkes gennem et bredt samarbejde og en koordineret indsats - både ift. jobcentre og a-kasser, men også ift. aktører på uddannelses- og erhvervspolitikområdet, f.eks. VEU-centerrådene, Vækstforum og Region Syddanmark. I forlængelse heraf præsenterede Marita Geinitz Arbejdsmarkedsrådets nye mangelberedskab.

Marita Geinitz konkluderede i sin afrunding på konferencen: ”... at især præsentationen af de konkrete projekter i dag viser, at det er samarbejde og koordineret indsats på tværs af virksomheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst på tværs af kommunegrænser, der er vejen frem.”

I konferencen deltog ca. 150 personer – i et bredt udsnit fra beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske aktører i Sydjylland.

Program for beskæftigelseskonferencen 
Pressemeddelelse

Tema: Udviklingen på det sydjyske arbejdsmarked og behovet for arbejdskraft: 

Tema: Flere i job og bedre match: Præsentation af samarbejdsprojekt: 

Tema: Bedre integration via arbejdsmarkedet:

Præsentation af samarbejdsprojekt:

Sidst opdateret 14. feb 2017