RAR Sydjyllands Nøgletal og Status på reformer og indsats

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland har på hvert rådsmøde to notater til orientering, der belyser udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i RAR Sydjylland-området. Formålet er at skabe et fælles vidensgrundlag for både RAR Sydjylland, de sydjyske kommuner og øvrige aktører på arbejdsmarkedet ift. den regionale beskæftigelsespolitik og indsats - og dermed bedre at forstå, udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for regionalt. De to notater udsendes efter hvert møde i Rådet til de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udvalg i de sydjyske kommuner, og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland håber, at de kan give baggrund for gode drøftelser i de kommunale udvalg.

Nøgletal for RAR Sydjylland giver et overblik over situationen på det sydjyske arbejdsmarked via en række indikatorer som eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen. 

Status på reformer og indsats er en oversigt over udviklingen inden for de 4 store reformer: Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

 

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland, november 2017

Status på reformer og indsats i RAR Sydjylland, november 2017

Sidst opdateret 4. dec 2017