RAR Sjællands nøgletal og status på reformer og indsats

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland drøfter på hvert rådsmøde udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Region Sjælland. Formålet er at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR Sjælland, kommunerne og øvrige aktører på arbejdsmarkedet i forhold til den regionale beskæftigelsespolitik og indsats - og dermed bedre at forstå, udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for regionalt.

Nøgletal for de 2 områder er tilgængelige på hjemmesiden efter hvert møde i RAR Sjælland.

Nøgletal for RAR Sjælland giver et overblik over situationen på arbejdsmarkedet i Region Sjælland via en række indikatorer som eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.

Status på reformer og indsats er en oversigt over udviklingen inden for de 4 store reformer: Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

Nøgletallene samt link til regionale nøgletals- og benchmarkingrapporter (Excel, opdateres hver måned) kan hentes her

Ledighedstal samt link til regionale ledighedsrapporter (Excel, opdateres hver måned) kan ses her.


Sidst opdateret 7. aug 2017