Medlemmer

Medlemmer af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland
(Printvenlig udgave af listen over medlemmer)

Formand: Carsten Bloch Nielsen

Sekretær: Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg 
               Chefkonsulent Helle Klein

Landsorganisationen i Danmark
Annette Elvensø, FOA-Midtsjælland
Carsten Bloch Nielsen, HK-Sjælland
Jane Møller, 3F
John Larsen, Dansk Metal
Lene Ertner, TL Sjælland

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Per Struwe Christensen

Akademikernes Centralorganisation
Helle Idland, Dansk Magisterforening

Dansk Arbejdsgiverforening
Flemming Kronsten
Helge Lynge Larsen
Jakob Wohlgemuth 
Jens Troldborg

Lederne
Helle B. Andresen

Kommunekontaktrådet for Sjælland
Dorte Nybjerg, Faxe Kommune
Githa Nelander, Næstved Kommune
Gert Jørgensen, Sorø Kommune
Marie Stærke, Køge Kommune
Niclas Bekker Poulsen, Greve Kommune

Danske Handicaporganisationer
Bent Munch

Regionsrådet Region Sjælland
Jan Hendeliowitz

Tilforordnede
VEU-området: Jan Bagge, ZBC
Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter: Ulla Skaarup, EASJ
Vækstforum Sjælland: Kathrine Monsrud Ekelund, AC

Liste over suppleanter

Sidst opdateret 21. dec 2017