Arbejdsmarkedskontor Øst

RAR Sjælland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Øst, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Sidst opdateret 5. dec 2017