Hvad er RAR og AMK?

Her kan du læse mere om RAR'ernes og AMK'ernes opgaver og ansvar.

RAR

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR'erne) varetager følgende opgaver:

  • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
  • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

AMK

Arbejdsmarkedskontorerne (AMK'erne) ligger i Aalborg, Odense og Roskilde. De er kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og fungerer som STARs regionale forankring, der i samarbejde med STARs Implementeringskontor og fagkontorerne skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Arbejdsmarkedskontorerne sekretariatsbetjener de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne) og har bl.a. en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

Læs mere om Arbejdsmarkedskontorerne hos STAR (nyt vindue)

Sidst opdateret 24. jan 2017