Om arbejdsmarkedet i Østjylland

Her kan du se figurer og tabeller, der giver et overblik over centrale temaer og tendenser på det regionale arbejdsmarked.

Analyse med fokus på jobåbninger i Østjylland (januar 2016)
Analysen beskriver den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Østjylland. Der stilles skarpt på, hvilke fagområder der har – eller vil opleve – stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det gælder navnlig fagområder, hvor der risikerer at blive mangel på arbejdskraft. Tidshorisonten er dels det korte sigt på 3-6 måneder, dels et længere sigt på 2-3 år. Resultaterne giver en indikation af, om arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes efterspørgsel.
Analysen er udarbejdet for RAR Østjylland som grundlag for at prioritere uddannelsesmidler til ledige. Midlerne anvendes af jobcentrene til at tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på områder, hvor der forventes mange jobåbninger. 

Se Arbejdsmarkedsanalyse RAR Østjylland, januar 2016!


 

Find viden om arbejdsmarkedet i Østjylland:

Viden om beskæftigelsen

Viden om Ledigheden

Brug Arbejdsmarkedsbalancen, for at se om der er gode eller mindre gode jobmuligheder inden for erhvervsgrupperne

Sidst opdateret 20. apr 2016