Strategiseminar 2017

Samarbejde og opkvalificering på det østjyske arbejdsmarked - nu og frem

RAR Østjylland - En dag med fokus på strategier og initiativer. Deltagere var RAR Østjyllands medlemmer og suppleanter. Endvidere deltog repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg.

Velkomst og program ved Jakob Beck Wätjen, formand i RAR-Østjylland

Tema om Arbejdsmarked/Industri 4.0

 • Opsamling på beskæftigelsespolitisk konference og hovedbudskaber ift. fremtidens arbejdsmarked. Oplæg ved Direktør Karl Schmidt fra AMK Midt-Nord
 • Video fra beskæftigelsespolitisk konference den 29. maj (kort-resume):
  Åbn videoen her!
 • Hjemmeside om konferencen - læs mere om konferencen her!

Tema om tværkommunalt samarbejde om opkvalificering af arbejdskraft

Drøftelse: Hvordan samarbejder de øvrige kommuner på tværs af kommunegrænserne for at understøtte det tværkommunale samarbejde? Hvordan kan RAR understøtte det tværkommunale samarbejde om at sikre kvalificeret arbejdskraft?

Med fokus på:

 • Hvordan arbejder Kamstrup med kompetenceudvikling af medarbejdere pt. – hvordan forventer Kamstrup at arbejde med kompetenceudvikling fremadrettet.
 • Hvordan anvender Kamstrup strategisk nye teknologier og digitale løsninger
 • Hvordan oplever Kamstrup samspillet/samarbejdet med beskæftigelses systemet og uddannelsesinstitutionerne.

Drøftelse: Hvordan kan RAR biddrage til at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for ‐ både på kort og lang sigt?

Paneldebat og plenumdrøftelse med temaet ”Kompetence løft i praksis”.

Til drøftelse: Hvordan sikres kompetence løft på alle uddannelsesniveauer og blandt både ledige og beskæftigede? Hvordan opnås øget brug af eksisterende uddannelsesmuligheder?

Deltagere i paneldebatten:

 • Kim Tange, Markedschef, Tradium
 • Viggo Thinggaard, HK, RAR Næstformand
 • Ann B. Poulsen, chefkonsulent DA, RAR medlem
 • Frode Faarup, Beskæftigelsesdirektør, Horsens Kommune
 • Ordstyrer i debatten Karl Schmidt, direktør i AMK Midt-Nord

Borddrøftelse og plenum: Hvordan kan RAR understøtte et bredere samarbejde omkring uddannelse og opkvalificering mellem, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og kommuner i Østjylland? Kan RAR tage konkrete initiativer for at understøtte ovenstående dagsorden?

Intern RAR del af seminaret:

RAR arbejdet status og et kig frem - oplæg, borddrøftelser m.v.

 • Status på RAR arbejdet ved Rådets formand Jakob Beck Wätjen.
 • Hvad skal RAR fokusere på det næste år?

Ordstyrer på seminaret: Henrik Christensen, arbejdsmarkedschef, AMK Midt-Nord


Fotos fra seminaret:

 

 

Sidst opdateret 26. jun 2017
RAR Østjylland

RAR Østjyllands Strategiseminar 2017

22. juni - Østjylland i fokus.

Se fotos fra seminaret: