Medlemmer

Det regionale Arbejdsmarkedsråd består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO), Kommunernes Landsforening (KL), FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet. RAR har en funktionsperiode på 4 år inden der igen skal udpeges medlemmer.

Medlemmerne af RAR vælger formand og næstformænd hvert andet år - se Rådets formandskab

Rådsmedlemmer:

 Navn

Repræsenterer 

 
Agnetha Nielsen  DA  
Vakant  DA  
Vakant  DA  
Finn D. Pedersen  DA  
Jakob Beck Wätjen  DA (Formand)  
Ann B. Poulsen  DA  
Lydia Frydendal Callesen  LO  RAR repræsentant i Kompetencerådet
Hans A. Sørensen  LO  
Henrik Leth  LO RAR repræsentant i Vækstforum og i VEU Center Østjyllands centerråd
Inge Jensen-Pedersen  LO  
Viggo Thinggaard  LO (1. Næstformand)  
Thor Jensen  FTF  
Anna Maria Pålsson  Akademikerne  
Kirsten Hvid Schmidt  Lederne  
Hans Halvorsen  KL (2. næstformand)  
Thomas Medom  KL  
Henrik Alleslev  KL  
Christiand Boldsen  KL  
Søren Erik Petersen  KL  
Finn Amby  DH  
Ole Jepsen  Regionsrådet Midt  

  

Tilforordnede

I Rådet

 Fra Rådet

Vækstforum Henrik Gottlieb Hansen,
Regionsrådsmedlem
Henrik Leth
VEU

Jens Christian Sørensen,
VEU center Østjylland
(2015/16) 

Steen Würtz,
VEU centre MidtØst
(2017/18)

 
Uddannelses-
institutioner
Louise Gade
(VIA)
 
Kompetencerådet   Lydia Callesen
Maja Bangsgaard
VEU Centerråd
Østjylland 
Henrik Leth

Sidst opdateret 21. nov 2017