Om RAR Østjylland

Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Kommunernes Landsforening, FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer og Regionsrådet. AR har en funktionsperiode på 4 år inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger formand og næstformænd hvert andet år - se Rådets formandskab her!   

RAR varetager følgende opgaver:

  • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
  • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

Kommuner i RAR Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

Pr 1. juli 2017 er Viborg kommune overgået til RAR Østjylland fra RAR Vestjylland. 

RAR Østjylland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland, som er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs mere om AMK'erne

Sidst opdateret 4. jul 2017