Beskæftigelsen er steget med 6.691 i RAR Østjylland og ledigheden er fortsat lav

5. jan 2018

Beskæftigelsen steg med 6.691 i RAR Østjylland fra september 2016-17. Det er en vækst på 1,8%. Ledigheden steg med 916 fra november 2016-17.

”Det er en meget fin fremgang i beskæftigelsen i Østjylland med næsten 7.000 flere i job på et år. Det har også resulteret i en meget lav ledighed og rekrutteringsproblemer i virksomhederne inden for en række områder. Det er derfor vigtigt, at beskæftigelsessystemet har fokus på de ledige, og hjælper dem med den nødvendige vejledning eller opkvalificering i retning mod den efterspørgsel der er i virksomhederne. I RAR Østjylland har vi derfor også et fokus på de unge under 30 år hvor der er størst ledighed. Det er vigtigt, at de får de kompetencer som virksomhederne efterspørger” udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 368.205 i september 2016 til 374.896 i september 2017. Det er en vækst på 6.691 og det svarer til 1,8%. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er kommet 3.325 flere i job end i september 2016.

I november var der 17.478 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 914 flere end året før. Den stigende ledighed skyldes bl.a. en ændret visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene – og en stigende ledighed for yngre og nyuddannede akademikere og magistre.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 12 ud af 24 a-kasser og mest i FOA og Handels- og Kontorfunktionærer, hvor der hhv. er 135 og 118 færre ledige end i november 2016. Ledigheden er steget mest for Det Faglige Hus A-kasse med 109 og for Akademikerne med 87. Derudover har der været stigninger i ledigheden i 10 andre a-kasser. De ikke-forsikrede ledige har ligeledes haft en stigende ledighed med 922. Denne stigning er påvirket af de ændrede visitationsregler for integrationsydelsesmodtagere.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd i aldersgruppen 25-29 år, og for kvinder 60 år eller derover. For mændene i denne aldersgruppe 25-29 år er bruttoledigheden i Østjylland siden sidste år, steget med 20,1 %. For kvinderne i samme aldersgruppe har der været en stigning på 7,5 %. Overordnet set har den største udvikling i ledigheden været hos mændene på 10,4 % mod 1,4 % hos kvinderne.

Se printbar version af pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller! 

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02 
RAR Østjylland kort

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland:

Se pdf med tabeller og grafer! 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02