Højkonjunktur giver langvarigt ledige nye muligheder

Der er gang i beskæftigelsen på det østjyske arbejdsmarked. Det giver ledige, der har stået udenfor arbejdsmarkedet længe, nye muligheder for at komme i job

15. dec 2017

Beskæftigelsen stiger, og flere brancher melder om mangel på arbejdskraft. Men der er stadig en gruppe af ledige, som står uden for arbejdsmarkedet. Derfor opfordrer det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland (RAR Østjylland) virksomhederne til at kigge mod de ledige, der længe har stået uden for arbejdsmarkedet. Muligheden er der nu, hvor der er fremgang i beskæftigelsen, og hvor flere brancher melder om mangel på arbejdskraft.

”VI har stadig en gruppe af mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet længe, som udgør en arbejdskraft ressource. Vi har nu en historisk chance for at få denne gruppe ind på arbejdsmarkedet, til gavn for den enkelte, virksomhederne og samfundet som helhed”, lyder det fra Jakob Beck Wätjen, der er formand for RAR Østjylland.

RAR Østjylland satte netop fokus på indsatser for de ledige, der har andre problemer end ledighed på det seneste møde i Rådet. Her var der blandt andet inspirationsindlæg fra projektet ”Rummelig i midt”, som er et projekt, der skal skabe jobåbninger for borgere, der står på kanten af arbejdsmarkedet. Herudover var der indspark fra virksomheden Hustømrerne, der har erfaringer med at inkludere ledige med problemer ud over ledighed på virksomheden.

Løntimer giver selvtillid og øger motivationen
Erfaringerne fra STAR’s projekter (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) viser, at blandt de udsatte ledige kan selv få ordinære løntimer øge motivationen og troen på arbejde. Et af de projekter, der netop nu er i gang, og som har fokus på ledige, der har andre problemer end ledighed, er projektet ”Flere skal med”. Her er målgruppen ledige, som har problemer ud over ledighed, og som har stået uden for arbejdsmarkedet i mere end 5 år. Mange østjyske kommuner deltager i projektet. Et hovedmål med projektet er, at udsatte ledige skal sluses ind på virksomhederne via såkaldte småjobs, hvor den ledige udfører mindre arbejdsopgaver i virksomheden og modtager løn herfor.

Erfaringer viser nemlig, at en af de mest effektive måder at sluse ledige med problemer ud over ledighed ind på arbejdsmarkedet er ved hjælp af ”småjobs” med ordinære løntimer.
”Vi kan se, at den anerkendelse, det er, at få en løn for det arbejde, man udfører, betyder rigtig meget for den enkelte lediges selvværd og selvtillid og derved også motivationen for at komme i job”, lyder det fra Jakob Beck Wätjen, som fortsætter:
”Derfor vil jeg opfordre virksomheder i Østjylland, der mangler arbejdskraft, til at kigge mod den arbejdskraftreserve, der er til stede og i samarbejde med jobcentrene trække på de gode erfaringer, der er gjort, så vi kan inkludere flere ledige på arbejdsmarkedet – til gavn for alle parter”

Muligheder for opkvalificering til jobs
Jakob Beck Wätjen peger samtidig på den såkaldte opkvalificeringsjob-ordning, som en mulighed virksomhederne kan gøre brug af, hvis de ledige skal opkvalificeres til konkrete jobfunktioner i virksomhederne.
Opkvalificeringsjob er en ordning, som giver mulighed for opkvalificering af ledige både før og efter ansættelsen i en virksomhed. Det giver mulighed for målrettet opkvalificering, der matcher arbejdskraftbehovet i den konkrete virksomhed.

I Østjylland var der i oktober måned 13.012 såkaldt aktivitetsparate ledige (fuldtidspersoner), der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Aktivitetsparate borgere er personer, der har andre problemer end ledighed. RAR Østjylland koordinerer og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

Se printbar version af pressemeddelelsen! 

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02