Beskæftigelsen er steget med 6.559 i RAR Østjylland og ledigheden er fortsat lav

Beskæftigelsen er steget 50 måneder i træk

30. nov 2017

Beskæftigelsen steg med 6.559 i RAR Øst-jylland fra august 2016-17.
Det er en vækst på 1,8%. Ledigheden steg med 1.748 fra oktober 2016-17.

”Beskæftigelsen har nu været stigende i 50 måneder i træk i RAR Østjylland siden juli 2013. I perioden august 2013-17 er beskæftigelsen steget med 14.992 /4,2%. Det er en meget flot fremgang på arbejdsmarkedet. Det skyldes både at der er fremgang i virksomhederne, og at der har været ledig arbejdskraft, som har passet til efterspørgslen. Det er vigtigt løbende at følge både virksomhedernes efterspørgsel og de lediges kompetencer, så beskæftigelsessystemet kan hjælpe med at matche ledige til efterspørgslen i virksomhederne. Hermed kan vi hjælpe med at reducere de rekrutteringsproblemer, der begynder at være på arbejdsmarkedet,” udtaler Jakob Beck Wätjen, Formand fra RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 359.345 i august 2016 til 365.904 i august 2017. Det er en
vækst på 6.559, og det svarer til 1,8 %. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er kommet 3.198 flere i job end i august 2016.

I oktober var der 17.685 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 1.748 flere end året før. Den stigende ledighed skyldes bl.a. en ændret visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene – og en stigende ledighed for yngre og nyuddannede akademikere og magistre.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 7 ud af 24 a-kasser og mest i FOA og hos Børne og ungdomspædagogerne, hvor der i begge a-kasser er 72 færre ledige end i oktober 2016.

Ledigheden steg marginalt med 8 fuldtidspersoner i 3F. Det er første gang i 71 måneder, at ledigheden stiger i 3F sammenlignet med samme periode året før.

Ledigheden er steget mest for Akademikere med 194 og for Magistre med 88. Derudover har der været mindre stigninger i ledigheden i 17 andre a-kasser. De ikke-forsikrede ledige har ligeledes haft en stigende ledighed med 1.322. Denne stigning er påvirket af de æn-drede visitationsregler for integrationsydelsesmodtagere.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år.

Se printbar version af pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller! 

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

 

RAR Østjylland kort

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland:

Se pdf med tabeller og grafer! 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02