Beskæftigelsen er steget med 5.857 i RAR Østjylland og ledigheden er fortsat lav

3. nov 2017

Beskæftigelsen steg med 5.857 i RAR Øst-jylland fra juli 2016-17. Det er en vækst på 1,7%. Ledigheden steg med 1.286 fra september 2016-17.

”Det går godt på arbejdsmarkedet i Østjylland med fremgang i beskæftigelsen på over 5.800. Det er i den forbindelse positivt, at 738 flere flygtninge er kommet i job i RAR Østjylland fra august 2016-17. Ledigheden stiger dog fortsat. Det skyldes bl.a. at flere integrationsydelses-modtagere visiteres som jobparate og dermed tæller med i ledighedstallene. Samtidig har der været en stigende ledighed blandt yngre og nyuddannede akademikere og magistre. Flere øvrige a-kasser har desuden haft en lille vækst i ledigheden. Det er vigtigt at følge virksomhedernes efterspørgsel nøje, så flest mulige ledige kan opkvalificeres til at matche efterspørgslen efter kompetencer i virksomhederne,” udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 350.107 i juli 2016 til 355.964 i juli 2017. Det er en vækst på 5.857 og det svarer til 1,7 %. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er 3.159 flere i job end i juli 2016.

I september var der 17.560 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 1.286 flere end året før. Den stigende ledighed skyldes bl.a. en ændret visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene – og en stigende ledighed for yngre og nyuddannede akademikere og magistre.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 12 ud af 24 a-kasser og mest i FOA, hvor der er 147 færre ledige end i september 2016.

Ledigheden er steget mest for Akademikere med 140 og for Magistre med 120. Derudover har der været mindre stigninger i ledigheden i 10 andre a-kasser. De ikke forsikrede ledige har ligeledes haft en stigende ledighed med 1.465. Denne stigning er påvirket af de ændrede visitationsregler for integrationsydelsesmodtagere.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. Disse grupper har også haft den højeste vækst i ledighedsprocenten det seneste år med 1,6%-point for mændene og med 0,8%-point for kvinderne.

Se printbar version af pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller! 

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

 

RAR Østjylland kort

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland:

Se pdf med tabeller og grafer! 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02