Beskæftigelsen er steget med 5.857 i RAR Østjylland

12. okt 2017

Beskæftigelsen steg med 5.857 i RAR Øst-jylland (inkl. Viborg) fra juli 2016-17.
Det er en vækst på 1,7%. Ledigheden steg med 2.196 fra august 2016-17.

”Der har været en flot fremgang i beskæftigelsen på over 5.800. Og det er det positivt, at 738 flere flygtninge er kommet i job i RAR Østjylland fra august 2016-17. Ledigheden stiger dog fortsat. Det skyldes bl.a. at flere integrationsydelsesmodtagere visiteres som jobparate og dermed tæller med i ledighedstallene. Samtidig har der været en stigende ledighed blandt yngre og nyuddannede akademikere og magistre. Flere øvrige a-kasser har desuden haft en lille vækst i ledigheden. Det er i den forbindelse vigtigt at se på de lediges kompetencer, og at alle aktører på arbejdsmarkedet samarbejder, for at give ledige de kompetencer, som virksomhederne efterspørger,” udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i RAR Østjylland er steget fra 350.107 i juli 2016 til 355.964 i juli 2017. Det er en vækst på 5.857 og det svarer til 1,7 %. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er 3.159 flere i job end i juli 2016.

I august var der 18.590 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 2.196 flere end året før. Den stigende ledighed skyldes bl.a. en ændret visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene – og en stigende ledighed for yngre og nyuddannede akademikere og magistre.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 7 ud af 24 a-kasser og mest i 3F, hvor der er 83 færre ledige end i august 2016.

Ledigheden er steget mest for Magistre med 324 og for Akademikere med 251. Derudover har der været mindre stigninger i ledigheden i 15 andre a-kasser. De ikke forsikrede ledige har ligeledes haft en stigende ledighed med 1.432. Denne stigning er påvirket af de æn-drede visitationsregler for integrationsydel-sesmodtagere.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. Disse grupper har også haft den højeste vækst i ledighedsprocenten det seneste år med 1,6%-point for mændene og med 1,5%-point for kvinderne.

Se printbar version af pressemeddelelsen med flere grafer og tabeller! 

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

 

RAR Østjylland kort

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland:

Se pdf med tabeller og grafer! 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02