Beskæftigelsen er steget med 5.864 i RAR Østjylland

15. aug 2017

Beskæftigelsen steg med 5.864 i RAR Østjylland fra maj 2016-17. Det er en vækst på 1,6%. Ledigheden steg fra juni 2016-17 med 1.203 fuldtidsledige.

”I RAR Østjylland ser vi mange positive takter på arbejdsmarkedet. Eksempelvis er beskæftigelsen steget med næsten 6.000 personer inden for det seneste år, og i to ud af tre a-kasser er ledigheden samtidig faldet. De positive takter understreger vigtigheden af, at det østjyske arbejdsmarked samarbejder om, at arbejdsstyrken opkvalificeres og bibringes de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Ikke overraskende kan vi se i ledighedstallene, at den samlede ledighed stiger over det seneste år. Stigningen kan tilskrives, at flere flygtninge og familiesammenførte visiteres som jobparate i stedet for aktivitets-parate, og dermed tæller med i ledighedstallene, og får dem til at stige,” udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland.

I maj var der 17.241 fuldtidsledige i RAR Øst-jylland. Det er 1.203 flere end året før. Ledigheden steget i 10 ud af 12 kommuner. Den samlede stigning i Østjylland skyldes en ændret visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene - det trækker op i ledigheden - jf. note bagerst.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 16 ud af 24 a-kasser og mest i 3F, hvor der er 309 færre ledige end i juni 2016.

Der har været stigende ledighed for Magistre med 210, Akademikerne med 191 for og for lærerne med 141 fuldtidspersoner.

De ikke forsikrede ledige har haft en stigende ledighed med 1.697. Denne stigning er påvirket af de ændrede visitationsregler for integrationsydelsesmodtagere.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. Disse grupper har også haft den højeste procentvise vækst i ledighedsprocenten det seneste år med 2,0%-point for mændene og med 1,5%-point for kvinderne. Kvinderne har en lidt højere ledighed end mændene for alle aldersgrupper, undtagen de yngste i aldersgruppen 16-24 år.

Se printbar version af pressemeddelelsen! 

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

 

RAR Østjylland kort

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland:

Se pdf med tabeller og grafer! 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02