Beskæftigelsen er steget med 9.346 i RAR Østjylland

Viborg kommune er nu del af RAR Østjylland

7. jul 2017

Beskæftigelsen steg med 9.346 i RAR Østjylland (inkl. Viborg) fra marts 2016-17. Det er en vækst på 2,6%. Ledigheden steg med 606, og det svarer til en vækst på 3,7%

”Det østjyske arbejdsmarked er inde i en meget positiv udvikling med høj vækst i beskæftigelsen. Det seneste år har 9.346 flere fået et job. Det er en vækst på 2,6%. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) forventer, at de positive tendenser fortsætter, og at flere kommer i job i de kommende år. Virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft i næsten alle grene af arbejdsmarkedet. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger, så beskæftigelsessystemet løbende kan opkvalificere de ledige til virksomhedernes behov. RAR Østjylland er fremover blevet beriget med Viborg kommune. Vi hilser Viborg kommune velkommen som en ny del af RAR Østjylland fra juli måned i år,” udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland.

I maj var der 16.969 fuldtidsledige i RAR Østjylland. Det er 606 flere end året før. Ledigheden steget i 9 ud af 12 kommuner. Den var uændret i Aarhus og der var et fald på 7,9% i Horsens. Den samlede stigning i Østjylland skyldes en ændret visitationspraksis for inte-grationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene - det trækker op i ledigheden - jf. note bagerst.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 21 ud af 24 a-kasser og mest i 3F, hvor der er 350 færre ledige end i maj 2016.

Der har været stigende ledighed for Akademikerne med 53 for Magistre med 134 og for lærerne med 81 fuldtidspersoner.

De ikke forsikrede ledige har haft en stigende ledighed med 1.762. Denne stigning er påvirket af de ændrede visitationsregler for integrationsydelsesmodtagere.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år. Disse grupper har også haft den højeste %-vise vækst i ledighedsprocenten det seneste år med 1,4%-point for mændene og med 0,4%-point for kvinderne. Kvinderne har en lidt højere ledighed end mændene for alle aldersgrupper, undtagen de yngste i aldersgruppen 16-24 år. 
  

Se printbar version af pressemeddelelsen! 

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

 

RAR Østjylland kort

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland:

Se pdf med tabeller og grafer! 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02