Fin fremgang i beskæftigelsen og svagt stigende ledighed i Østjylland

1. maj 2017

Ledigheden steg med 669 fra marts 2016 til marts 2017. Det svarer til en stigning på 4,0 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne er steget med 3.740 fra januar 2016 til januar 2017.

”Det går godt på det østjyske arbejdsmarked med en vækst i beskæftigelsen på over 3.700 det seneste år. Beskæftigelsen har været stigende i en årrække. Flere østjyske virksomheder oplever derfor, at det er blevet vanskeligere at finde den rette nye medarbejder. Derfor holder det regionale beskæftigelsesråd d. 29. maj en beskæftigelsespolitisk konference sammen med Business Region Aarhus. Her er fokus på Arbejdsmarkedet 4.0, og hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne nu og i fremtiden.” udtaler Jakob Beck Wätjen, formand fra RAR Østjylland. Læs mere om konferencen her!

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Østjylland er steget fra 319.382 i januar 2016 til 323.122 i januar 2017. Det er en stigning på 3.740, og det svarer til en vækst på 1,2 %. Beskæftigelsen er steget 9 ud af 11 østjyske kommuner. Der har været en faldende beskæftigelse på 117 samlet set i Syddjurs og på Samsø. Stigningen i beskæftigelsen har været størst i Aarhus Kommune, hvor der er 2.057 flere i job end i januar 2016.

Ledigheden er steget i 9 ud af 11 kommuner. Den er uændret i en kommune og faldende i en kommune. Der er dog en ekstra tilgang til ledighedstallene pga. en ændret visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagerne, som nu i højere grad tæller med i ledighedstallene. Det trækker op i ledigheden - jf. note bagerst.

Hos de forsikrede i a-kasserne er ledigheden i absolutte tal faldet i 19 ud af 24 a-kasser og mest i 3F, hvor der er 246 færre ledige end i marts 2016.

Der har været stigende ledighed for Akademikerne med 160 og Magistre med 167 fuldtidspersoner. Væksten i ledigheden for disse grupper er fortrinsvis hos de unge 25-29 årige.

De ikke forsikrede ledige har haft en stigende ledighed med 1.446. Denne stigning er påvir-ket af de ændrede visitationsregler for integrationsydelsesmodtagere.

Fordelt på alder ses den største ledighed både for mænd og kvinder i aldersgruppen 25-29 år.

Flere tal og grafer 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02

RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland:

Se pdf med tabeller og grafer! 

Mere information
Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 21 64 55 50
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02