Positivliste for den regionale uddannelsespulje

- Gældende i RAR Østjyllands område

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca.100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere.

Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give Rådet mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder. Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje her (ny side).

Positivlisten, som er godkendt afdet Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland. Positivlisten revideres halvårligt.

Positivliste for korte jobrettede kurser i Østjylland:


 


 

Historiske lister:

CommonString 'DATETIMEPAGEANDFIELDTYPE_BEFORETEXT_ARTICLE' was not found!Co16onSrinA.D. DATETIMEPAGEANDFIELDTYPE_DATEFORMAT_ARTICLE wa0 no 0oun27!