Østjysk Formidlingsnetværk

Kandidatbanker

Østjysk Formidlingsnetværk.

RAR-Østjylland har anbefalet og understøttet oprettelsen af Østjysk Formidlingsnetværk, der indtil videre omfatter 6 Østjyske kommuner. Østjysk Formidlingsnetværk er oprettet med henblik på via lediges optagelse i kandidatbanker at effektivisere den tværkommunale formidlingsindsats samt sikre en bedre koordinering i forhold til afholdelse af relevant efteruddannelse.

Herunder følger en nærmere beskrivelse af netværkets opbygning, samt ansvarlige kontaktpersoner for de enkelte kandidatbanker.

Desuden henviser siden til de enkelte kandidatbankers kompetenceprofiler til brug for vejlednings-situationen overfor de ledige.

Østjysk Formidlingsnetværk tilbyder ledige fra følgende jobcentre optagelse i en lang række tværkommunale kandidatbanker:
Jobcenter Silkeborg, Jobcenter Horsens, Jobcenter Syddjurs, Jobcenter Odder, Jobcenter Samsø og
Jobcenter Aarhus.

Kandidatbankerne er for ledige i de deltagende kommuner.

DIREKTE OPTAGELSE
Kandidater optages direkte i i kandidatbanker med nationale tags. Jobcentret i hjemkommunen vurderer kandidatens kompetencer og påfører nationale tags. Hermed er kandidaten søgbar på tværs af jobcentrene.

Kandidaten placeres i kandidatbanken som enten O - optaget eller som B - bobler.

  • O - kandidaten har fx. relevante kurser/uddannelse eller er erfaren inden for området
  • B - kandidaten mangler fx. kurser eller er uerfaren inden for området

DELTAGELSE I WORKSHOP
Jobcenter Aarhus afholder workshops for kandidater til kandidatbankerne. Interesserede fra andre jobcentre kan tilmeldes workshops, hvis de ønsker at deltage. Jobkonsulenter fra Østjysk Formidlingsnetværk tilmelder interesserede kandidater via kontaktpersonerne i de forskellige kandidatbanker.

Herunder følger de enkelte kandidatbanker med kontaktperson samt links til kompetenceprofiler tilknyttet de enkelte brancheområder:


BYGGE & ANLÆG + LAGER & LOGISTIK - Casper Bechgaard Kristensen - casande@aarhus.dk - 4185 6391

KANDIDATBANK-byggeoganlæg-faglært  
KANDIDATBANK-byggeoganlæg-ufaglært  
KANDIDATBANK-lageroglogistik 


DETAIL - Torsten Rosendahl - troj@aarhus.dk - 8713 4015

KANDIDATBANK-detail


HOTEL & RESTAURATION - Marianne Bante Jepsen - mabaje@aarhus.dk - 4185 8905

KANDIDATBANK-HOTEL-GASTRONOM
KANDIDATBANK-HOTEL-KØKKEN CATER SMØRREBRØD   
- KANDIDATBANK-HOTEL-reception  
KANDIDATBANK-HOTEL-rengøring 
KANDIDATBANK-HOTEL-tjener 


INDUSTRI - Sofie Plougmann - spl@aarhus.dk - 4185 8891

KANDIDATBANK-industri-faglært  
KANDIDATBANK-industri-ufaglært 


REGNSKAB & BOGHOLDERI - Jørgen Vilhelmsen - jkvj@aarhus.dk – 87133974

KANDIDATBANK-bogholderi og regnskab  


RENGØRING - Tonny Dahl Jensen - tdjj@aarhus.dk - 8713 4012

KANDIDATBANK-rengøring  


TELEMARKETING  - Anne-Mette Hjortshøj - amhj@aarhus.dk - 2920 8340

KANDIDATBANK-telemarketing  


TRANSPORT  - Ingrid Roed - iroj@aarhus.dk - 8713 4000

KANDIDATBANK-TRANSPORT-bus  
KANDIDATBANK-TRANSPORT-lastbil

 

Sidst opdateret 27. sep 2017