Beskæftigelsesplaner 2017

De østjyske kommuner

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2017 til orientering fra kommunerne.

Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner.

Gennem tilvejbringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner. 

Se kommunernes beskæftigelsesplaner for 2017 som pdf-filer i højrespalten her på siden.

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2017. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret 7. feb 2017