Vejlederkonference 18. november 2016

Vejledning, vejen til job - Kend dine kompetencer se dine muligheder

RAR Nordjyllands samarbejdsaftale med VEU giver anledning til en række aktiviteter. Også i 2016 er der således holdt fælles Vejlederkonference. I samarbejde med de nordjyske VEU-centre holdt RAR Nordjylland den 18. november i Aalborg konferencen med overskriften: ”Vejledning, vejen til job - Kend dine kompetencer, se dine muligheder”.

Der var 200 deltagere på konferencen. Inviteret var: medarbejdere i jobcentre, UU-vejledning, a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.fl., der samarbejder om vejledning og opkvalificering af unge og kortuddannede voksne.

Rådets formand Birgit Frederiksen var ordstyrer på konferencen, som havde følgende udgangspunkt:

Kompetencer i nye kontekster
Mangel på faglært arbejdskraft og mangel på job til kortuddannede er en realitet, der forstærkes de kommende år. Derfor skal flere unge og voksne gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse på områder, hvor der er stigende efterspørgsel eller risiko for mangel på arbejdskraft. Hos voksne kan der være brug for et funktions- og brancheskifte. Hos unge kan der være behov for nyorientering på uddannelsesvejen.

Vejlederkonferencen handlede derfor blandt andet om:

  • hvordan vi bliver bedre til at se menneskers kompetencer i nye kontekster
  • hvordan vi samarbejder om vejledning og målrettet opkvalificering 

Program og plancher:

Se alle plancherne samlet i én pdf-fil! 


Se fotos fra konferencen:

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 6. jul 2017

Vejlederkonference

RAR Nordjylland

VEU-Center Nord

VEU-Center Aalborg/Himmerland