Rådsmedlemmer

RAR Nordjylland

RAR Nordjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO), Kommunernes Landsforening (KL), FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet. RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger formand og næstformænd hvert andet år - se formandskabet her. Desuden har RAR Nordjylland tilknyttet tre tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne.


Rådets medlemmer:

 • DA - Frede A. Hansen
 • DA - Kjeld Brogaard 
 • DA - Kurt F. Sørensen
 • DA - Birgit Frederiksen 
 • DA - Ann B. Poulsen 
 • LO - Lars Christensen 
 • LO - Kim Jacobsen
 • LO - Mette Pedersen
 • LO - Ole Madsen
 • LO - Charlotte Enevoldsen 
 • FTF - Søren Eriksen
 • Akademikerne - Ole Lidegaard
 • Lederne - Karina Fisker 
 • Kommunerne - Finn Cilleborg 
 • Kommunerne - Mai-Britt Iversen 
 • Kommunerne - Ulla Vestergaard
 • Kommunerne - Gert Fischer 
 • Kommunerne - Jørgen Christensen
 • DH Jette - Myglegaard 
 • Regionsråd - Bente Bang

Tilforordnede:  
VEU-området: Neil Jacobsen
Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter: Vakant
Vækstforum Nordjylland: Lars Møller

Se fotos af Rådsmedlemmerne 

Der er udpeget Suppleanter for Rådsmedlemmerne - se listen her

 

Sidst opdateret 12. sep 2017