RAR Nordjyllands Formandskab

RAR Nordjyllands Formandskab

RAR Nordjylland har følgende Formandskab:

 • Formand Birgit Frederiksen, DA
  Mobilnummer: 30 10 38 49
 • 1. næstformand Lars Christensen, LO
  Mobilnummer: 23 32 02 88
 • 2. næstformand Ulla Vestergaard, Kommunerne
  Mobilnummer: 2429 2827

Formanden og de to næstformænd udgør Formandskabet for RAR Nordjylland.

Kommissorium for formandskabet blev vedtaget af Rådet den 2. juni 2015 - se kommissoriet her!

Formandsposten i Rådet går på skift mellem LO og DA 2 år af gangen. Birgit Frederiksen har den 16. september 2016 afløst Lars Christensen som formand for perioden frem til 1. juni 2018.

Opgaver: Formandskabet udarbejder forslag til dagsordenen for og forbereder Rådsmøderne i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret. Formandskabet forbereder endvidere Rådets strategidrøftelser. I hastesager træffer Formandskabet beslutninger og afgørelser i sager, som efter Formandens vurdering ikke kan afvente det kommende møde i Rådet. Herudover varetager Formandskabet opgaver ifht kontakt til eksterne samarbejdspartnere - indkalder til og forberede møder med eksterne samarbejdspartnere – Vækstforum/Regionsrådet, VEU-centerråd, regionens A-kasser, andre RAR m.v.

Information til presse m.v. om Rådets virksomhed gives af Rådets Formand eller en person, som Formandskabet bemyndiger hertil.

Formandskabet holder som udgangspunkt møder forud for Rådets møder - dvs mindst fem gange om året.

Formandskabet har i 2015 holdt møder den 12. marts og den 13. maj og 11. august, 5. oktober og 11. december. I 2016 har møderne været holdt den 8. marts og 20. maj og 24. august, hvor Formandskabet efterfølgende holdt møde med de nordjyske VEU-centerråds formandskaber. Der har desuden været holdt et kort møde i Formandskabet den 15. september, møde den 1. november og 13. december. I 2017 har der været holdt et kort ekstraordinært møde den 16. januar samt ordinært møde den 2. marts. 
Alle møder har været holdt hos Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord.

Kommende møder i Formandskabet holdes:

 • 12. december 2017 - kl. 9 - til 12.00
 • 1. marts 2018 - kl. 9 - til 12.00

Møderne holdes hos Arbejdsmarkedskontoret, hvis ikke andet aftales.

Ad Hoc Udvalg
Formandskabet har nedsat et Ad hoc udvalg, som udover Formandskabet består af:
Christian Volmer Nielsen, Bente Bang, Mette Pedersen og Frede A. Hansen. 
Ad hoc udvalget  er nedsat til at kvalificere Rådets drøftelser og beslutninger ifht positivlisterne vedrørende den regionale uddannelsespulje.

Medlemmerne af udvalget er udpeget på Rådsmødet den 24. august. Udvalget har holdt møder: 5. oktober 2015, 20. oktober, 11. december 2015, 8. marts 2016, 13. januar 2017. 

Formandskabets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige - der kræves oplysning af brugernavn og adgangskode. Klik her for at komme til login siden!

Sidst opdateret 14. nov 2017