Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg den 9. marts 2017

RAR Nordjylland inviterede til: Samspil om kvalificeret arbejdskraft og bedre integration af flygtninge på det nordjyske arbejdsmarked

Paneldebat Birgit Frederiksen, Lars Christensen, Mai-Britt Iversen, Jesper Clausen

Samspil om kvalificeret arbejdskraft til fremtiden og bedre integration af flygtninge på det nordjyske arbejdsmarked

Knap 150 deltagere deltog på konferencen, som med to temaer fokuserede på beskæftigelsespolitiske udfordringer og løsninger på det nordjyske arbejdsmarked - herunder trepart-aftalernes bidrag til redskabsviften.

Først: Hvordan kan der spilles sammen for at komme i mål med aktiviteter og resultater for fremadrettet at kunne tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Dernæst: Hvordan kan Nordjylland imødekomme den store udfordring med at bringe flygtninge og indvandrere tættere på arbejdsmarkedet. Konferencen startede kl. 9.00 og sluttede kl. 16.00. 

Formiddagens program - med anvendte plancher:

 • Velkomst og intro til tema om kvalificeret arbejdskraft ved Rådsformand Birgit Frederiksen
 • Udfordringer og potentialer – nordjysk overbliksbillede ved Direktør Karl Schmidt, AMK Midt-Nord
  se anvendte plancher!  
 • Resultater gennem samarbejde og koordinering ved arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klindt, AAU
  se anvendte plancher!
 • Virksomhedens vinkel – praksis og initiativer ved Adm.chef Anne-Mette Lautrup, Skive Køletransport
  se anvendte plancher!  
 • Set fra lønmodtagersiden - initiativer og løsninger ved næstformand Jesper F. Clausen, Metal Aalborg
  se anvendte plancher!  
 • Panel/plenumdebat – Samspil om udfordringer og indsatser
 • Opsamling på tema ved næstformand Lars Christensen, RAR Nordjylland

Frokost ca. fra 12.40 til 13.40 

Eftermiddagens program

 • Intro til integrationstema ved Næstformand Lars Christensen, RAR Nordjylland
 • Udfordringer, indsatser og resultater – IGU mv – ved Kontorchef, Nanna Rytter Larsen - Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
  - se anvendte plancher!
 • Virksomme praktik- og sprogforløb – HR diversity partner Annette Vittrup, Dansk Supermarked
  se anvendte plancher!
 • IGU og integration med effekt, direktør Anders Thy fra virksomheden Inelco Grinders
  - se anvendte plancher!
 • Tværkommunalt samarbejde om IGU - ved Job- og borgerservicechef,
  Lone Lollesgaard, Vesthimmerland Kommune
  Se anvendte plancher!
 • Rekruttering og kompetenceafklaring af flygtninge,  Pernille Lundvang, chef fra virksomheden Midtvask
  - se anvendte plancher!  
 • Opsamling og afrunding ved Rådsformand Birgit Frederiksen

Hensigten er bringe politikere, beslutningstagere og praktikere sammen på tværs af politik- og brancheområder for gennem relationer og videndeling at motivere til og styrke samspillet om konkrete initiativer og løsninger lokalt og i hele Nordjylland.

På konferencen deltog - blandt andet repræsentanter fra :

 • Kommunernes beskæftigelsespolitiske- udvalg m.v.
 • Byråd, Borgmestre, Kommunaldirektører, Forvaltningschefer, jobcenterchefer
 • Vækstforum Nordjylland / BRN / KKR
 • Region Nordjylland / Regionsrådet
 • Uddannelsesinstitutioner - herunder VEU Center Råd og andre politiske Råd på skolerne
 • A-kasser og faglige organisationer
 • Brancheforeninger / Erhvervschefer / virksomheder
 • Pressen

Konferencen blev holdt i Europahallen Hallen i Aalborg - Europa Pl. 4, 9000 Aalborg.

Henvendelse ifht konferencen kan ske til Arbejdsmarkedskontoret på tlf 7222 3600. 

1000 tak til alle deltagere og oplægsholdere på konferencen. Vi håber, alle fik ny viden og inspiration med hjem. Vi samler op på de mange input fra konferencen og følger op på Rådets kommende møder og i vores arbejde med strategi og fremtidige indsatser. 

RAR Nordjylland

Sidst opdateret 6. jul 2017

Samspil om indsatsen!

 

Beskæftigelsespolitisk konference -RAR Nordjylland

Se fotos:

Birgitte Frederiksen - Rådsformand RAR Nordjylland

Birgit Frederiksen

Henrik Chrsitensen - AMK-Midt-Nord

Henrik Christensen

Mads Peter Klint - Aalborg Universitet

Mads Peter Klindt

Anne-Mette Lautrup - Skive Køletransport

Anne-Mette Lautrup

Jesper Falkenberg Clausen - Metal Aalborg

Jesper F. Clausen

Plenum debat

Nanna Rytter Larsen - kontrorchef - SIRI

Nanna Rytter Larsen

Anders Thy - Inelco Grinders a/s

Anders Thy

Annette Vittrup - Dansk Supermarked

Annette Vittrup

Pernille Lundvang - midtVask

Pernille Lundvang

Lone Lollesgaard - Vesthimmerland kommune

Lone Lollesgaard

Plenumdiskussion