Videndeling - RAR Nordjylland

Virksomhedernes efterspørgsel og lediges jobønsker - overblik og redskab

Et bedre overblik over lediges jobønsker og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er et fælles ønske for RAR, Jobcentrene, uddannelsesinstitutionerne m.fl. RAR Nordjylland bidrager til et sådan overblik her på siden. Det er hensigten at disse oversigter kan skabe et overblik over og indikatorer for udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, som kan bruges bredt set af aktører på arbejdsmarkedet. Overblikket kan give viden til brug for planlægning og indsatser i ex. jobcentre, a-kasser, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner mv. Data opdateres månedligt og suppleres ifbm Rådets møder med udvalgte illustrationer, som RAR finder særlig signifikante og dermed relevante at fremhæve.  

Jobønsker:
Oversigten over de lediges jobønsker (jf. Min Plan) er opgjort i et Excel ark. Oversigten kan fordeles geografisk på kommuner og RAR områder og på erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser. Oversigten er månedsopdelt, og opdateres hver gang, der kommer nye tal.

Det er eksempelvis muligt både at få et overblik over, hvor alle ledige i ex. en kommune eller i et RAR område har flest jobønsker. Oversigterne kan også opdeles på, hvor lang tid de ledige har været ledige i hhv. under og over 3 måneder. Der er også muligt at se, hvor mange jobønsker der er i forhold til Arbejdsmarkedsbalancens kategorier. Hvor mange jobønsker er der ex. inden for mangelområder vs. områder med mindre gode jobmuligheder? Hvor mange jobønsker er der ex. for stillingsbetegnelsen folkeskolelærer i en given kommune?

Arkiv over lister fortløbende:


Job på Jobnet.dk:
Oversigten viser antal ny-opslåede job på Jobnet.dk i et Excel ark. Oversigten kan opdeles geografisk på kommune eller RAR niveau. Den kan opdeles månedsvis i de sidste 6 måneder. Det er ligeledes muligt at få vist, hvor mange job der er opslået indenfor de områder, som fremgår af Arbejdsmarkedsbalancen. Hvor mange job er der ex. opslået inden mangelområder vs. områder med mindre gode beskæftigelses-muligheder. Hvor mage jobopslag har der været for ex. elektrikere i de sidste 6 måneder i et givet jobcenter?

Arkiv over lister fortløbende:

Sidst opdateret 19. jan 2017

Efterspørgsel og jobønsker

Nyeste opgørelse:

Virksomhedernes efterspørgsel:

November 2016 (Excel)

Lediges jobønsker:

November 2016 (Excel)

Efterspørgsel og jobønsker

Eksempler:

 Se eksempler!