Nøgletal og reformstatus for Nordjylland

Tal og status er et tilbagevendende punkt på RARs dagsorden

RAR Nordjylland holder 5 ordinære møder om året. På hvert møde følger Rådet udviklingen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske reformer. Som et led i monitoreringen fremstiller AMK Midt-Nord til hvert møde 2 notater, der kortfattet redegør for status og udvikling i Nordjylland. Rådet drøfter notaterne og supplerer løbende med relevante sidenotater. Herudover stiller Rådet løbende oversigter over lediges jobønsker koblet med virksomhedernes efterspørgsel til rådighed - se oversigterne her!

RAR gør notaterne tilgængelig for jobcentrene - og andre interesserede - her på siden, hvorfra de aktuelle notater kan downloades.

Yderligere inspiration kan hentes 
I notatet: "Status på og perspektiver i reformerne på beskæftigelsesområdet", som Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået udarbejdet. Notatet giver et kort overblik over reformerne samt en status på implementeringen og peger på en række fokusområder.


Kommuner i RAR Nordjyllands område: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg.

Sidst opdateret 19. dec 2017