Om arbejdsmarkedet i Nordjylland

Om Nordjylland

RAR Nordjylland dækker et geografisk område bestående af følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg (11 kommuner).

Løbende opdaterede nøgletal om Nordjylland og status på reformerne.  På siden her opdateres månedligt data om det nordjyske arbejdsmarked - eksempelvis ledigheds- og beskæftigelsestal. Desuden lægges der efter hvert Rådsmøde notater på hjemmesiden med nyopdaterede nøgletal for Nordjylland og en status på den nordjyske reformimplementering - se oversigten her!


Virksomhedernes efterspørgsel og lediges jobønsker - overblik og redskab

Et bedre overblik over lediges jobønsker og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er et fælles ønske for RAR, Jobcentrene, uddannelsesinstitutionerne m.fl. RAR Nordjylland bidrager til et sådan overblik her på siden. Det er hensigten at disse oversigter kan skabe et overblik over og indikatorer for udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, som kan bruges bredt set af aktører på arbejdsmarkedet - se oversigten her!


Analyse med fokus på jobåbninger i Nordjylland (januar 2016)
Analysen beskriver den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Nordjylland. Der stilles skarpt på, hvilke fagområder der har – eller vil opleve – stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det gælder navnlig fagområder, hvor der risikerer at blive mangel på arbejdskraft. Tidshorisonten er dels det korte sigt på 3-6 måneder, dels et længere sigt på 2-3 år. Resultaterne giver en indikation af, om arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes efterspørgsel.
Analysen er udarbejdet for RAR Nordjylland som grundlag for at prioritere uddannelsesmidler til ledige. Midlerne anvendes af jobcentrene til at tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på områder, hvor der forventes mange jobåbninger. 

Se Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland, januar 2016!  


 

Kommunenotater 2015
Se også notater for hver kommune i Nordjylland og et samlet notat for landsdelen. Kommunenotaterne indeholder statistik over udviklingen i befolkning og arbejdsmarked i de enkelte kommuner siden den økonomiske krises begyndelse i 2008, herunder: 

  • forventet befolkningsfremskrivning frem til 2040, brancheudvikling, pendling, beskæftigelse, ledighed, jobomsætning 

Se notaterne her! 

 


 

Inspiration fra 2014 

 

Der har i perioden op til 2015 været lavet en del materialer om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Nordjylland. Det har været Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesrådet Nordjylland, der har været initiativtager. Disse materialer har været tilgængelige på Beskæftigelsesregionens hjemmeside: www.brnordjylland.dk. Denne hjemme side lukkes ned ved udgangen af marts 2015, og i perioden op til lukningen vil der ske en overflytning af relevante materialer til henholdsvis www.star.dk og RAR-Nordjyllands hjemmeside.

Se nogle af materialerne nedenstående:


Analyserapport 2014  (udgivet 27. juni 2014)
Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesrådets årlige rapport, som beskrev de fremtidige udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked. Analyserapporten har i nævnte rækkefølge fokus på:

  • De vigtigste udfordringer og muligheder
  • Er det nordjyske arbejdsmarked i bedring?
  • Arbejdsstyrke og kvalifikationer
  • Et politikområde i forandring – reformer, nye rammer og fokus på kvalitet
  • Færre skal være på offentlig forsørgelse
  • Flere unge skal have en uddannelse
  • Færre personer på førtidspension
  • Det er nødvendigt at forebygge langtidsledighed
  • En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Arbejdsmarkedsoverblik  (udgivet i december 2014)

Prognose for udvikling i ledige, beskæftigelse og arbejdsstyrke det kommende år. 

Publikation blev udgivet 2 gange årligt. I Arbejdsmarkedsoverblik kan man læse om den seneste udvikling på det nordjyske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsoverblik indeholder desuden en fremskrivning, der viser, hvordan beskæftigelsen og ledigheden ventes at udvikle sig i Nordjylland 1-1½ år frem.

Sidst opdateret 21. dec 2016