Voksenlærlingeliste - Nordjylland

Gældende fra første juli 2017

Herunder downloades listen over erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne.

Listen gælder virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med ufaglærte, der kommer fra beskæftigelse eller ufaglærte, der har under 2 måneders ledighed.

NB! Den 1. marts 2017 trådte en ny regel på voksenlærlingeområdet i kraft. Ændringen sker som led i trepartsaftalen 2016. Den nye regel er, at virksomhederne fra 1. marts 2017 også kan få voksenlærlingetilskud, når de ansætter ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed, hvis den nye (erhvervs)uddannelse er inden for et område med mangel på arbejdskraft. Der kan ydes tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden (excl. skoleperioder). 


 

Listen gælder virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med ufaglærte, der kommer fra beskæftigelse eller ufaglærte, der har under 2 måneders ledighed.

Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland:

  • Susanne M. Nielsen, tlf: 7222 3625
  • Rasmus Madsen, tlf: 7222 3661

 

Læs mere om voksenlærlinge på Star.dk

Få mere information om voksenlærlinge i dit lokale jobcenter 

Sidst opdateret 29. jun 2017