Positivliste for den regionale uddannelsespulje

- Gældende i RAR Nordjyllands område fra 1. oktober 2017

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere.

Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder.

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje her (ny side).

De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af en positivliste, som RAR Nordjylland vedtager. Positivlisten revideres halvårligt.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende i Nordjylland fra 1. oktober 2017:


Historiske lister: 

 

Sidst opdateret 6. okt 2017
Pressemeddelelse

Regional uddannelsespulje
Positivlisten fra 1. april 2017
:

"Stærkt samarbejde med fælles fokus sætter retning for nordjysk opkvalificering"

Se pressemeddelelsen fra RAR Nordjylland! 

Kontakt ifht pressemeddelelsen:

Formand for RAR Nordjylland
Birgit Frederiksen tlf: 22 77 86 71