Andet materiale

Inspirationsmateriale:

Kommunernes aktiviteter i folkeskolen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

RAR Sjællands og RAR Hovedstadens Vejlederkonference, fredag den 8. december 2017

Oplæg

RAR Sjællands og RAR Hovedstadens Akademikerkonference, tirsdag den 5. december 2017

Faktaark og oplæg

Strategi- og udviklingsplan

Status, november 2017

Seminar for de regionale arbejdsmarkedsråd i Østdanmark den 4. september 2017 - oplæg

Fremtidens arbejdsmarked - digitalisering og automatisering v. Bjarke Falk Nielsen, Innovationsnetværket RoboCluster

"Temperaturen" på det danske arbejdsmarked v. Torben Tranæs, VIVE

RARs temadrøftelse om opkvalificeringsindsatsen den 19. juni 2017

Notat om opkvalificeringsindsatsen for dagpengemodtagere i perioden 2015-2017

Analyse af Privat service, COWI 2017

RAR Hovedstadens og RAR Sjællands notat om Analysen

Rapport med bilag

Rådets seminar med kommunerne, onsdag den 3. maj 2017

Oplæg:

Rekrutteringssituationen, Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg

Rengøringsprojektet, Projektleder Mette Naerbout

Beskæftigelses Indikator Projektet, Forskningschef Charlotte Hansen

 

Vejlederkonference 7. december 2016

Program

Oplæg i samlet fil

Rådets seminar med kommunerne om beskæftigelsesindsatsen for 2017

Tirsdag den 10.maj 2016

Program

Oplæg:

5 opmærksomhedspunkter, Leif Elken, RAR

Udfordringer på arbejdsmarkedet, Jacob Løbner Pedersen, STAR

Opkvalificeringsindsatsen, Per G. Olsen, RAR

Mangel på arbejdskraft, Leif Elken, RAR

Investeringsstrategier, Niels Kristoffersen, mploy

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftale mellem RAR Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden 2016-2018

 

 

Sidst opdateret 20. dec 2017